W dniu 10 stycznia 2015 roku na zaproszenie Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław” w uroczystościach 10 lecia powstania ”Radosława” udział wzięła delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk Józef Borecki – prezes Okręgu Mazowieckiego, Cecylia Longier, oraz ppor. Maciej Myczka. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji GH „Radosław” odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Dalsza część uroczystości odbywała się w gościnnej sali Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Jubilaci zaprezentowali swe osiągnięcia oraz film z ich działalności. Przyjaciele „Radosława” w tym ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w podziękowaniu za wsparcie i pomoc oraz za pracę mającą na celu poszanowanie wartości oraz szacunek dla historii Naszego Kraju zostali uhonorowaniu odznaką pamiątkową „Radosława”.

W spotkaniu udział wzięło blisko 100 zaproszonych gości i prawie cały skład „Radosława”. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w uznaniu zasług w krzewieniu postaw patriotycznych, podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania szczytnych tradycji Wojska Polskiego przyznał GH „Zgrupowanie Radosław” Złoty Medal Za Zasługi Dla ZOR RP. Odznaczenie w imieniu Prezesa Zarządu Głównego płk Stanisława Tomaszkiewicza wręczyli: Prezes Okręgu Mazowieckiego płk Józef Borecki i ppor Maciej Myczka.

W tej podniosłej uroczystości nie zabrakło kombatantów i weteranów Powstania Warszawskiego, którzy zostali serdecznie powitani. Jak to przy takich okazjach bywa na ręce Komendanta GH „Radosław” Tomasza Karasińskiego składano serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy.

« z 19 »
« z 19 »