W Okręgu Kujawsko-Pomorskim 95 lecie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzono uroczyście 12 maja 2016 roku.

W auli Klubu LOGISTYK 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy zebrali się członkowie Związku i zaproszeni goście, m.in.: Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy – Anna Mackiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy – Jan Szopiński, Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Marcin Swaczyna, komendant WKU ppłk Adam Ciesielski, wiceszef WSzW ppłk Juliusz Nowak, przedstawiciel dowództwa 1 BLog mjr Jarosław Klunder, młodzież szkolna klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII pod kierownictwem dyrektor mgr Aldony Sobień i wychowawcy ppor. rez. Bogusława Duszyńskiego, prezes Okręgu Pomorskiego ZORRP kpt. Ryszard Woliński i wiceprezes ppłk Henryk Kościński.

Po wprowadzeniu okręgowego Sztandaru i wysłuchaniu hymnu Związku – pieśni WP „Marszu Pierwszej Brygady” rozpoczęła się uroczystość, którą prowadził kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski. Słowo o Jubileuszu Związku, naszych dokonaniach i działalności wygłosił prezes zarządu kol. ppłk Roman Misiak. Przekazano zebranym również słowa uznania i pozdrowienia od prezesa Związku płk mgr Stanisława Tomaszkiewicza.

Miłym akcentem uroczystości były wyróżnienia dla członków i sympatyków Związku. Złote medale „Za Zasługi dla ZORRP” otrzymali płk Dariusz Żuchowski i por. rez. Marek Małecki, natomiast srebrne mjr Mirosław Giętkowski i st. chor. szt. Włodzimierz Schmidt. Wyróżniono specjalnym ryngrafem z wizerunkiem Marszałka kol. por. Marka Małeckiego za okazywanie wielkiego serca dla Polaków Kresowiaków. Ponadto pamiątkowe ryngrafy otrzymało 30 uczestników uroczystości m.in. gen.bryg. Marian Dering, gen.bryg. Andrzej Wiśniewski, ppłk Piotr Kwiatkowski, kpt. Eugeniusz Siemaszko. Były rocznicowe dyplomy i upominki książkowe. Specjalne wyróżnienia w postaci srebrnych medali od Prezydenta Towarzystwa Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej „Labor Omnia Vincit” otrzymali gen. dyw. Michał Sikora, ppłk dr inż. Leszek Bujak, por. rez. Marek Małecki.

Po przerwie kawowej i poczęstunku /ufundowanego przez Urząd Marszałkowski/ wysłuchano koncertu zespołu ARTE CON BRIO, któremu z aplauzem wszyscy uczestnicy uroczystości dziękowali za szczególne wrażenia muzyczne z tzw. wyższej półki.

Miłym akcentem uroczystości była towarzysząca sztalugowa wystawa prac malarskich autorstwa pani Anny Bogumiły Misiak, a dla młodzieży wydane im materiały promocyjne o Wojsku Polskim i Mieście Bydgoszczy .

Po uroczystości Jubileuszu delegacja pod przewodnictwem płk E M Andrzejewskiego złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego, w 81. rocznicę Jego śmierci.

Serwis fotograficzny kol. por. rez Tadeusza Furgała obrazuje miłą atmosferę uroczystości.

« z 21 »
Kategorie: Aktualności