W dniu 12.12.2015 r. odbyło się kolejne zebranie, tym razem bardziej uroczyste, bo opłatkowe Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w Gdyni. W czasie spotkania przyjęto w nasze szeregi dwóch nowych członków, kilku kolegów uhonorowano odznaczeniami i dyplomami jubileuszowymi oraz okolicznościowymi.

Dokonano wyboru nowego skarbnika Koła i Okręgu, którym został Kolega St.chor.szt.mar.rez. Tadeusz Pawłowski oraz uzupełniono skład Sądu Koleżeńskiego, Kolegą Sławomirem Dzięgielewskim.

W dalszej części zebrania omówiono sprawy bieżące Koła i Okręgu oraz zapoznano zebranych z planem pracy na 2016 rok.

Następnie Prezes Okręgu złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne i wykonano wspólne zdjęcie.

W drugiej części zebrania łamano się tradycyjnym opłatkiem, składano sobie życzenia, częstowano się tortem, ciastami, słodyczami, kawą, herbatą i napojami, przygotowanymi przez Zarząd oraz Koleżankę Ewę Glinkę, której odśpiewano “Sto lat”, z okazji zbliżających się 24 grudnia, imienin i urodzin.

Spotkanie przebiegło jak zwykle w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

Prezes
Ryszard Woliński

Kategorie: Aktualności