12 kwietnia w Urzędzie Gminy Jabłonna miało miejsce uroczyste spotkanie poświęcone Panu majorowi Stanisławowi Sierawskiemu, Honorowemu Członkowi Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 12 kwietnia 2016 r. obchodził swoje 101. urodziny. Dostojny Jubilat 21 marca 1937 r został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął w 32. pułku piechoty w Modlinie Twierdzy. W 1939 r został skierowany do obrony Twierdzy Modlin gdzie przez dwa tygodnie, na odcinku Góra – Janówek odpierał ataki hitlerowców na garnizon. W stopniu kaprala dowodził sekcją granatników, walczył na pierwszej linii do końca. W uznaniu zasług na polu walki został awansowany do stopnia plutonowego oraz odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w Mławie. Po trzech tygodniach został zwolniony i powrócił do domu. W 1940 r wstąpił do konspiracji szkoląc młodzież w posługiwaniu się bronią oraz zachowaniu w walce. Uczestniczył w wielu akcjach dywersyjnych na terenie powiatów legionowskiego i nowodworskiego. W uznaniu zasług w walce z okupantem oraz działalności społecznej Jubilat został odznaczony, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Pro- Patria, Złotym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wieloma innymi medalami i wyróżnieniami. Na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP jubilat został odznaczony Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa. W spotkaniu z jubilatem uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu legionowskiego ze starostą Janem Wróblem, urzędu gminy Jabłonna z wójtem Jarosławem Chodorskim, rodzina jubilata, asystent senatora prof. Jana Żaryna, proboszcz parafii wojskowo –cywilnej w Legionowie ks. płk Zenon Pawelak, dowódca 2. pułku saperów płk dypl. Adam Przygoda, koledzy kombatanci oraz członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: gen. bryg. rez. Ryszard Szulich, płk rez. Józef Borecki, kpt. rez. Józef Lemański, por. rez. Jerzy Cieśliński, st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. rez. Tadeusz Bieńkowski. Jubilatowi złożono piękne życzenia długiego życia w dobrym zdrowiu oraz samych radosnych i szczęśliwych dni. Spotkanie przebiegał w wyjątkowo miłej i serdecznej atmosferze. Przygotowany na tą okazję tort oraz kawa i herbata sprzyjała do rozmów i wspomnień. Dostojny Jubilacie – 200 lat.

fot. Powiat Legionowski

« z 9 »