Zgodnie z planem 23 kwietnia 2016 roku odbyło się w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 posiedzenie Zarządu Głównego ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz przedstawił stan przygotowań do uroczystości centralnych związanych z Jubileuszem 95.lecia ZORRP. Zarząd przyjął swoją uchwałą realizację tych uroczystości na 20 września br. w Akademii Muzycznej, poprzedzonych Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej. Przyjęto również założenia merytoryczno-organizacyjne do odbycia 26 listopada 2016 roku Krajowego Zjazdu Delegatów ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy organizacyjne, gdzie członkowie zarządu głównego merytorycznie wypowiadali się nt. jedności działania dla dobra Związku. Zabierało głos wielu mówców nt pracy organizacyjnej i występujących jeszcze w niej niedoskonałości. Wszyscy wykazywali troskę o jakość pracy dla dobra Związku i zwyciężyła sprawa dalszego działania dla dobra członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszalka J. Piłsudskiego .

Foto z serwisu kol. płk E. Michała Andrzejewskiego

« z 8 »