Zgodnie z uchwałą ZG ZORRP z 23 kwietnia br. w okręgu kujawsko-pomorskim zakończono 9 czerwca akcję sprawozdawczo-wyborczą ogólnym zebraniem członków. Po spotkaniu koleżeńskim w „Izbie Pamięci Marszałka”, która znajduje się w Klubie Osiedlowym ARKA w Bydgoszczy, członkowie Związku zasiedli w sali posiedzeń, by rozliczyć się ze swojego działania w kadencji lat 2013-2016. Po wyborze prezydium zebrania i komisji referat sprawozdawczy wygłosił kol. ppłk Roman Misiak – prezes zarządu okręgu, który główną uwagę skupił na ocenieniu jakości pracy statutowej i wewnątrz organizacyjnej. Do pozytywów zaliczył: ufundowanie sztandaru zarządu okręgu, prowadzenie ogólnopolskich konkursów dla młodzieży, wspieranie członków Związku na Pomorzu /Gdyni/ i wyodrębnienie tam struktury okręgu, wspieranie materialne i promocyjne Kresowiaków, szczególnie na Litwie, wycieczki i zwiedzanie miejscowych muzeów oraz patriotyczne podróże do Wilna, udział w uroczystościach patriotyczno-rocznicowych nie tylko związanych z Marszalkiem ale i Ojczyźniane, współudział w uroczystości odsłonięcia i w ufundowaniu tablicy upamiętniającej wizytę Marszałka w Bydgoszczy w 1921 roku, organizowanie spotkań koleżeńskich, opłatkowych itp. Nie zapomniano o 8 kolegach co odeszli „na wieczną wartę”. Dziękowano: prezesowi ZG płk Stanisławowi Tomaszkiewiczowi i kierownictwu Związku za twórcze wspieranie naszych bydgoskich działań oraz sponsorom /PROMONT/, sympatykom i darczyńcom. Również przypomniano w referacie o wyróżnieniach, medalach, awansach – z imienia i nazwiska a wybitnemu sponsorowi – prezesowi SOLBET dziękowano za kolejny dar kilku tysięcy złotych na mundurki harcerskie dla polskiej młodzieży w szkołach Wilna. Nie zapomniano o współpracujących instytucjach, organizacjach i ośrodkach władzy samorządowo-administaracyjnej, szkołach i jednostkach Wojska Polskiego. Mówca wskazał też i na nasze słabości.

Po dyskusji nad referatem, Komisja Rewizyjna dokonała swojej oceny i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz.

Po wręczeniu wyróżnień ważkim punktem zebrania były wybory władz i delegatów. Mamy nowe władze na kadencję lat 2016-2020. Prezesem zarządu okręgowego został kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski, wiceprezesami koledzy ppłk dr inż. Leszek Bujak, sekretarzem ppłk Benedykt Szulwic a skarbnikiem por. Irena Anikiejew, przewodniczącym komisji rewizyjnej por. Wacław Legan, przewodniczącym sądu Koleżeńskiego ppłk Krzysztof Chlebosz, prezesem koła nr 1 – ppłk Marek Łopatto, prezesem kola nr 2 – st. chor. szt. Włodzimierz Schmidt. Funkcję kronikarza przyjął st. chor. szt. Grzegorz Jakubczak a fotografa dokumentującego nasze działania -por. Tadeusz Furgał. Delegatami na Krajowy Zjazd zostali wybrani: płk EM Andrzejewski, ppłk L Bujak, ppłk R Misiak, ppłk M Łopatto, por. T Furgał, st.chor.szt. G Jakubczak.

Komisja uchwał zaproponowała program i wskazała na główne kierunki dalszego działania dla dobra członków i Związku.

Kilka fotografii w wykonaniu kol. Tadeusza Furgała daje mały przegląd atmosfery zebrania.

« z 9 »
Kategorie: Aktualności