14 kwietnia na zaproszenie dowództwa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w obchodach „Święta Wojsk Inżynieryjnych” DGRSZ. Uroczystość rozpoczęła się od mszy polowej w intencji żołnierzy-saperów, po której nastąpiło odczytanie apelu pamięci, oddanie salwy honorowej oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Poległych Saperów.
Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowała delegacja w składzie: mjr rez. Grzegorz Sokołowski, kpt w st. spocz. Józef Lemański, rtm. Maciej Kostrzewski, st. sierż. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. Tadeusz Bieńkowski, która złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Poległych Saperów.

O godz. 11.00 rozpoczął się uroczysty apel. Po krótkich przemówieniach i odczytaniu decyzji o odznaczeniach, wręczono wyróżnionych odznaczenia. Apel zakończono defiladą pododdziałów, a następnie odprowadzeniem sztandaru przez kompanie honorową. Chwilę później rozpoczęła się kolejna część obchodów.

J.B

« z 7 »
Kategorie: Aktualności