W ramach współpracy, w dniu 8 kwietnia br. na zaproszenie, nasi oficerowie na czele z wiceprezesem Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Gdyni Kol. Kmdrem Danielem Malanowskim uczestniczyli w Święcie zaprzyjaźnionej z nami Szkole w Strzebielinie Osiedlu.

Prezes Okręgu
Ryszard Woliński

« z 4 »