W sobotę 16 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Krasińskiego w Chotomowie świętowała 20-lecie nadania sztandaru. Jubileusz miał wyjątkowo uroczysty charakter. Młodzież szkolna przygotowała bardzo bogaty program artystyczny nawiązujący do tradycji patriotycznych historii szkoły. Wystąpiła orkiestra OSP w Chotomowie, zespół muzyczny szkoły oraz soliści. Uroczystość zgromadziła liczną grupę zaproszonych gości wśród których nie zabrakło absolwentów szkoły z okresu przedwojennego oraz tych którzy uczęszczali do szkoły w czasie wojny w ramach tajnego nauczania. Młodzież oraz grono nauczycielskie ze szczególnym szacunkiem powitała przybyłych na uroczystość kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy Szarych Szeregów absolwentów szkoły. Patron szkoły wieloletni dyrektor placówki, por. Stefan Krasiński ps. „Kacper”, legionista, dowódca 3 kompanii AK VII Obwodu Obroża zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego 3 sierpnia 1944 r. na terenie Legionowo – Przystanek. W uroczystościach uczestniczyła 7 osobowa delegacja Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego z prezesem Okręgu płk rez. Józefem Boreckim. W nawiązaniu do bogatych patriotycznych tradycji szkoły oraz postaci patrona szkoły, żołnierza 4 dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego, uczestnika w wojnie z bolszewicką Rosją, na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego, Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczył sztandar szkoły Złotym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dekoracji sztandaru dokonał płk rez. Józef Borecki prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego.

« z 5 »