Na wstępie posiedzenia Prezes Zarządu Krajowego płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz powitał przybyłych członków związku, w szczególności gospodarza miejsca obrad Kamila Całka, oraz podziękował staroście pilskiemu za umożliwienie spotkania się na terenie Piły.

Prezes Zarządu Krajowego wręczył legitymację członkowską Panu Władysławowi Daleczko, który tym samym stał się członkiem naszego związku.

Gospodarz obrad wraz z Prezesem Polskiej Ligi Obrony Terytorialnej – Ernestem Menclem dokonali udekorowania medalami „Zasłużony dla Obrony Terytorialnej” przedstawicieli Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz zaproszonych gości.

W trakcie posiedzenia, poszczególni Prezesi Okręgów dokonali podsumowania dotychczasowej realizacji zadań statutowych, oraz przedstawili plany pracy na następne półrocze.

Omówione zostały również realizowane przedsięwzięcia związane z budową pomnika Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Zarząd Krajowy ZOR składa podziękowania staroście pilskiemu za udostępnienie obiektu do odbycia posiedzenia.

« z 15 »