Poznań, dnia 7 lutego 2019 r.

K O M U N I K A T

Prezydium Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego postanowiło odbyć posiedzenie Zarządu Krajowego Związku 16 marca 2019 r. o godz. 10ºº na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89a.

Porządek Obrad

  1. Podpisanie porozumienia o Współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ogólnonarodowym Związkiem Oficerów Rezerwy Ukrainy.
  2. Informacja prezesów okręgów o realizacji zadań statutowych przez poszczególne okręgi i koła w 2018 r.
  3. Wystąpienia Gości.
  4. Dyskusja.
  5. Przerwa obiadowa (godz. 13.00 – 13.40).
  6. Informacja o stanie przygotowań do budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu (na skrzyżowaniu ul. Libelta i al. Niepodległości) – wnioski i zadania.
  7. Przyjęcie uchwał.
  8. Zakończenie obrad.

W obradach udział wezmą członkowie Zarządu Krajowego, prezesi okręgów i zaproszeni Goście.

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk Stanisław Tomaszkiewicz