Z cyklu spotkań z młodzieżą

Oficerowie Okręgu Pomorskiego ZOR RP na zaproszenie, w Szkole Podstawowej Nr 8 w Sopocie. Prezes Ryszard Woliński   Oficerowie Okręgu Pomorskiego ZOR RP na zaproszenie, z wizytą w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie k/Wejherowa. Prezes Ryszard Woliński

Wystąpienie kmdr. dr. inż. Jana Puściana na V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności „ Kraków 2014”

Szanowni Państwo – uczestnicy V Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Obronności „ Kraków 2014”, mam zaszczyt zaprezentować Państwu organizację założoną przy osobistej akceptacji samego Marszałka Józefa Piłsudskiego – Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polski – noszący dziś jego imię. 28 Więcej…