W dniu 1 marca na terenie gminy Jabłonna obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. WNMP w Chotomowie, gdzie została odprawiona uroczysta msza św., w której uczestniczyły poczty sztandarowe, żołnierze WP, władze samorządowe, mieszkańcy oraz uczniowie szkół podstawowych gminy. Po uroczystej mszy św. wszyscy jej uczestnicy w asyście kompanii honorowej 32. dr OP udali się pod pomnik, który jest trwałym symbolem pamięci o bohaterach narodowych lat wojny, okupacji i zniewolenia. Po odczytaniu apelu pamięci i salwy honorowej oddanej przez kompanię honorową 32. dr OP z Olszewnicy Starej przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem pamięci poległych pomordowanych 1939 – 1945 wiązanki kwiatów. Wiązankę od Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego złożył prezes Zarządu płk w st. spocz. Józef Borecki w asyście członka Zarządu st. sierż. rez. Zbigniewa Frydrychowicza.

J.B