Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęto 8 listopada 2015 r. w Legionowie, Przeglądem Pieśni Patriotycznej VIVA POLONIA. Organizatorami Przeglądu było Legionowskie Towarzystwo na Rzecz Kultury oraz Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Patronat honorowy nad Przeglądem oprócz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędu Miasta Legionowo, Starostwa Powiatowego w Legionowie, przyjął Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W przeglądzie uczestniczyło 21 wykonawców indywidualnych i 8 zespołów. Impreza stała na wysokim poziomie artystycznym, a wykonawcy krzepili serca, reprezentując utwory o tematyce patriotycznej. Jurorzy wyłonili zwycięzców, którzy zostali uhonorowani nagrodami i wystąpili w koncercie laureatów. Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów Pan płk Adam Przygoda przyznał i wręczył wyróżnienie dla Aleksandry Muszyńskiej, zaś Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki wyróżnił Zuzannę Wojtczak.

11 listopada 2015 r. członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości w Chotomowie. Na uroczystość przybyła liczna grupa członków Związku m.in. gen. dyw. Zbigniew Galec. płk rez. Józef Borecki, płk Zbigniew Ruszniak, płk rez. Stanisław Sprawka, mjr Jan Wielechowski, kpt w st. spocz. Józef Lemański, druhowie Tadeusz Bieńkowski i Zbigniew Frydrychowicz.

Uroczystość rozpoczęto mszą św., którą w obecności pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych wiernych odprawił ks. prałat płk w st. spocz. Leszek Kołoniecki. Po zakończonej mszy św. poczty sztandarowe oraz wierni w asyście kompanii honorowej 32.dr OP przy dźwiękach muzyki marszowej w wykonaniu orkiestry OSP Chotomów udali się pod pomnik ku czci poległych.

Pod pomnikiem odegrano hymn państwowy, odczytano apel pamięci, a liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Wójt gminy Jabłonna złożył podziękowanie mieszkańcom za uczestnictwo w obchodach 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz skierował szczególne słowa podziękowania dla dowódcy 32. dr OP i orkiestry OSP Chotomów za oprawę uroczystości. Zgromadzeni mieszkańcy gromkimi brawami wyrazili swoje podziękowanie.

J.B

« z 13 »