W dniu 29 października 2021 roku w siedzibie Wojewody Mazowieckiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń.     Wśród odznaczonych, wyjątkowym odznaczeniem – Medalem     100 – lecia Odzyskania Niepodległości – za aktywną działalność społeczną uhonorowani zostali członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego:

                   Kol. Tadeusz Bieńkowski

Kol. Zbigniew Frydrychowicz

Kol. Henryk Morański

Kol. Marian Wasilewski

Medale 100 – lecia Odzyskania Niepodległości nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wicewojewoda warszawski pan Artur Standowicz.