W dniu 18.12.2019 w Poznaniu odbyła się patriotyczno – religijna uroczystość pochówku prochów płk Wincentego Wierzejewskiego oraz jego małżonki Winifred Mary Wierzejewskiej, których szczątki spoczywały dotychczas na cmentarzu w Leeds w Wielkiej Brytanii.

Płk Wincenty Wierzejewski, wybitny powstaniec wielkopolski, współtwórca wielkopolskiego skautingu, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, po latach na wychodźstwie spoczął wreszcie w ziemi ojczystej na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, na Wzgórzu św. Wojciecha. Ceremonię pochówku zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość stała się okazją do wielkiej patriotycznej manifestacji społeczeństwa wielkopolski. Udział wzięli w niej także wolsztynianie, ze Związku Oficerów rezerwy RP, którzy pełnili służbę sztandarową. Sztandar ZG TPPW 1918/19 prezentowali Krzysztof Dobrowolski, Zbigniew Heliński i Maciej Myczka. Historyczny Sztandar Powstańców Wielkopolskich z Wolsztyna prezentowali Dominik Sroka, Waldemar Banaszyński i  Sebastian Rosik.  Historyczny Sztandar Powstańców Wlkp. z Kaszczoru prezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kaszczorze i harcerze z wolsztyńskiej Chorągwi. Wszystkimi pocztami dowodził Maciej Myczka. Działania koordynował Adam Gajda.

Zdjęcia Anna Nowaczyk