W czwartek 26 października wraz z uczniami i opiekunami klasy 4c Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chotomowie wybraliśmy się na miejscowy cmentarz nieopodal szkoły. Naszym celem było sprzątanie wybranych żołnierskich grobów. Uczniowie grabili liście, czyścili płyty nagrobne, usuwali wypalone znicze na mogiłach poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy. Przy każdym z grobów wysłuchali krótkiej historii z życia tych osób oraz okoliczności w jakiej zginęli w obronie Ojczyzny. Poświęcenie i zaangażowanie uczniów w pracach porządkowych było formą oddania czci dla spoczywających na cmentarzu. Sprzątanie przez uczniów grobów poległych żołnierzy stało się tradycją szkoły, było okazją do wzbudzenia szacunku i pamięci dla tych, którzy odeszli. Na każdym z grobów uczniowie zapalili znicze. Po cmentarzu uczniów oprowadzał prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk w st. spocz. Józef Borecki. Dziękuję za uczestnictwo w pracach uczniom klasy IVc oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chotomowie.

B.J