Odnosząc się do artykułu zamieszczonego w dniu 28.04.2021 r. na stronie Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (podobnie brzmiąca nazwa), w którym to szkalowane jest dobre imię śp. płk Stanisława Tomaszkiewicza – Prezesa Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (ZOR RP), należy przypomnieć, że zarówno płk w st. spocz. Jacenty Góral jak i mjr w st. spocz. Jacek Behrendt, byli aktywnymi członkami Związku kierowanego przez śp. płk Stanisława Tomaszkiewicza.
       Należy również wspomnieć, że to dzięki inicjatywie i pozytywnej opinii śp. płk Stanisława Tomaszkiewicza, wymienieni oficerowie jako członkowie ZOR RP zostali awansowani na wyższe stopnie oficerskie będąc już poza służbą.
     Niestety, prawdopodobnie zawiść i niespełnione ambicje wymienionych doprowadziły do ich odejścia i powołania nowego Związku.
     Ich działania na lokalnej arenie skupiają się głównie na szkalowaniu swojego pierwotnego Związku a co za tym idzie promowanie swojej niszowej działalności.