10 kwietnia delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej złożyła wieniec i znicze pod Pomnikiem Wolności w Kaszczorze. Pomnik poświęcony jest marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz prezydentom Ryszardowi Kaczorowskiemu i Lechowi Kaczyńskiemu. Pomnik upamiętnia także kilka ważnych dat z historii naszego kraju w tym Zbrodnię Katyńską 1940 roku i Katastrofę Smoleńską 2010 roku. Kwiaty w imieniu Związku złożyli Krzysztof Dobrowolski i Maciej Myczka.