Wzorem lat ubiegłych 28 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyły się uroczystości poświęcone 101  rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. W kościele O. Dominikanów.

Piękne patriotyczne słowo wygłosił o. Stanisław Tasiemski. Po Mszy delegacje udały się na Plac Marszałka Piłsudskiego, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły główne uroczystości i  Apel Pamięci.

Delegacje z całej Wielkopolski składały wieńce. Wieniec w imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP złożyli płk Stanisław Tomaszkiewicz – prezes Zarządu Krajowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i kmdr Jan Puścian -członek Zarządu Krajowego ZOR RP.

Wieniec w imieniu Starosty wolsztyńskiego – Jacka Skrobisza złożyli: członkowie ZOR: Maciej Myczka, Krzysztof Dobrowolski i Adam Gajda. W imieniu Burmistrza Wolsztyna – Wojciecha Lisa  wieniec złożyli; Hubert Rokoszewski, Dominik Sroka i Miłosz Słowiński. W imieniu Wójta Gminy Przemęt i społeczeństwa wieniec złożył członek ZOR RP Antoni Fornalski. Po złożeniu wieńców delegacje udały się na Wojskowe Powązki gdzie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich złożono wieńce i zapalono znicze. Kwiaty składano także przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i na Kwaterze Ł Żołnierzom Niezłomnym i Niepokonanym.

Zdjęcia: Alina Kucharska i Monika Marciniak