W dniu 4 stycznia 2020 r w Studio Bank w Warszawie  członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego mieli zaszczyt uczestniczyć
w Benefisie Lidii Markiewicz – Ziental ps. „Lidka”, sanitariuszki w 3. kompanii por. „Giewonta”, Batalion AK „ Zośka”. Uroczystość połączona została z jubileuszem
15 – lecia Stowarzyszenia Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”. Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego działającego w ramach Stowarzyszenia. Na uroczystość przybyła liczna grupa zaproszonych gości z całej Polski. ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali: wiceprezes Zarządu Krajowego kol. Maciej Myczka, prezes okręgu mazowieckiego kol. Józef Borecki i wiceprezes okręgu kol. Marian Wasilewski.

Zarząd Krajowy ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego nadał pani Lidii Markiewicz –Ziental ps. „Lidka”, w uznaniu za Jej patriotyczną postawę i dokonania „Złoty Medal Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszalka Józefa Piłsudskiego”. Medalem szanowną panią Lidię Markiewicz-Ziental odznaczył prezes okręgu mazowieckiego płk rez. Józef Borecki.

 

                                                                                                                       B.J