28 grudnia 2018 r w Katedrze Archidiecezjalnej w Warszawie mszą św. uczczono
100. lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystej koncelebracji przewodniczył
Kardynał Kazimierz Nycz. Do świątyni przybyły liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele rządu i Sejmu RP, samorządowcy i mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz dowódca garnizonu Warszawa pan gen. bryg. Robert Głąb. Związek Oficerów rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali: płk rez. Józef Borecki, ppłk rez. Zbigniew Kotarski i kol. Maciej Myczka. Po uroczystej mszy św. uczestnicy udali się na plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po okolicznościowych przemówieniach i Apelu Pamięci, kompania honorowa oddała salwę honorową. Następnie przybyłe na plac liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Po uroczystościach na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu powązkowskim, gdzie delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd bohaterom pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i Śląskich. Na zakończenie przy blaskach pochodni trzymanych przez harcerzy, marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak złożył wszystkim zebranym serdeczne podziękowanie za przybycie
i uczestnictwo w obchodach na terenie Warszawy. Była to piękna patriotyczna uroczystość. Dziękujemy.

J.B

« z 8 »