Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 151.rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, w szczególnym roku – 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wspólnie z Prezydentem Miasta Katowice, zorganizował uroczystą zbiórkę przy pomniku Marszałka w Katowicach.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych Województwa, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich i niepodległościowych, prezesi, dyrektorzy zakładów pracy i firm oraz młodzież szkolna.
Uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w której uczestniczyła kompania honorowa WP, 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz orkiestra wojskowa.
Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Dowódcy Garnizonu, wciągnięto flagę państwową na maszt. Odegrano i odśpiewano hymn państwowy.
Wygłoszone przemówienia okolicznościowe, przedstawiały drogę życiową Marszałka Józefa Piłsudskiego, która w całości ukierunkowana była na odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Przy asyście orkiestry wojskowej zapalono znicze i złożono wieńce i kwiaty.
Na zakończenie wspólnie odśpiewano Pierwszą Brygadę.

Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego
płk Zbigniew Piątek.