W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie wiceprezesa fundacji Stratpoints gen. bryg. rez. dr Adama Dudy z członkami Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w siedzibie związku w Poznaniu przy ul. Bukowskiej.

Gościa powitał wieloletni prezes ZOR RP płk. w st. spoczynku Stanisław Tomaszkiewicz.

Spotkanie miało na celu promowanie środowiska weteranów w społeczności Wielkopolski oraz idei wsparcia weteranów poszkodowanych. Gen. rez. dr Adam Duda przedstawił zakres oraz cele fundacji Stratpoints, założonej przez gen. broni rez. dr Mirosława Różańskiego. Omówił projekty realizowane przez fundację na rzecz weteranów.

Zgromadzeni na spotkaniu oficerowie wyrazili zainteresowanie współpracą obu organizacji.

Warto zauważyć, że z inicjatywy członka ZOR RP mjr. rez. Adriana Tomaszkiewicza, weterana misji w Afganistanie, Kosowie i Liberii, władze samorządowe miasta Poznania od września 2018 wprowadziły dla weteranów darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Na zakończenie spotkania gen. bryg. rez. dr Adam Duda został uhonorowany przez prezesa ZOR RP płk. w st. spoczynku Stanisława Tomaszkiewicza odznaką Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

« z 12 »