15  sierpnia – Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w dniach 12–15 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wydarzenia te zadecydowały o zachowaniu przez Polskę niepodległości oraz udaremniły plany rozprzestrzenienia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Bitwę tę nazywa się często „Cudem nad Wisłą”. W tym roku obchodzimy 103-rocznicę tego wydarzenia.
Kluczową rolę w zwycięstwie odegrał manewr Wojska Polskiego, zrealizowany według planu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych Józefa Piłsudskiego. 15 sierpnia 1920 r. w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem. Kontrofensywa doprowadziła do odparcia wojsk Armii Czerwonej na przedpolach Warszawy. W  bitwie, po stronie polskiej zginęło ok. 4,5 tys. żołnierzy, 22 tys. zostało rannych i 10 tys. zaginionych.
15 sierpnia został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 roku i pozostawał nim do 1947. W PRL dzień wojska obchodzono 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.
Gen. Władysław Sikorski ze sztabem 5 Armii podczas bitwy warszawskiej
15 sierpnia to także święto kościelne – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Guido Reni, 1642
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Guido Reni, 1642

Z okazji Święta Wojska Polskiego składam najserdeczniejsze życzenia całemu stanowi osobowemu oraz sympatykom Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu tak szczególnym nie możemy zapominać o naszych kombatantach, weteranach misji wojskowych, żołnierzach rezerwy i w stanie spoczynku oraz wszystkich tych, dla których bezpieczeństwo, niepodległość i wolność naszej Ojczyzny jest dobrem najwyższym.
Życzę Wam Wszystkim samych pogodnych dni, wiele zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Prezes Zarządu Krajowego
ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ppłk rez. mgr inż.. Radosław Pierz