W poniedziałek 1 marca w 10 rocznicę dnia pamięci żołnierzy wyklętych władze samorządowe oraz mieszkańcy gminy Jabłonna o godz. 18.00 uczestniczyli w mszy św.
w kościele pw. WNMP w Chotomowie poświęconej pamięci o tych wydarzeniach. Po uroczystej mszy św. zebrani udali się pod pomnik Bohaterów Walk o Niepodległość, gdzie wójt gminy zapalił symboliczny znicz. Następnie po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz okolicznościowym przemówieniu przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Okręg Mazowiecki ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowała
6. osobowa delegacja z prezesem zarządu okręgu płk rez. Józefem Boreckim.

 

J.B

Kategorie: Aktualności