14 czerwca 2020 roku  przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej odbyła się uroczysta msza święta z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ofiarnej służby w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej O. prof. dr hab. Eustachego Rakoczego ZP.

W trakcie uroczystości O. Eustachy Rakoczy – Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kultywowaniu i propagowaniu tradycji patriotycznych, za pracę duszpasterską i działalność społeczną. W imieniu Prezydenta RP Krzyż Komandorski OOP wręczył Sekretarz Stanu w KPRP – Minister Andrzej Dera. Minister odczytał również okolicznościowy list od Prezydenta RP.

Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył Jubilatowi replikę szabli oficerskiej oraz pamiątkowy dyplom. O. Eustachy Rakoczy został także odznaczony Złotym Medalem Pokoju oraz Kryształowym Listem Dziękczynnym od żołnierzy misji pokojowych ONZ z 11 państw. Medal wręczył płk dr Jerzy Banach – Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa. Maciej Myczka – wiceprezes Zarządu Krajowego ZOR RP wraz z adiutantem O. Eustachego Rakoczego – rotmistrzem Krzysztofem Banasiem uhonorowali Jubilata Komandorią Medalu Za Wybitne Zasługi dla Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, oraz wręczyli okolicznościowe życzenia od płk Stanisława Tomaszkiewicza – prezesa ZK ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zakończył wspólny obiad w klasztornym refektarzu i modlitwa apelowa. Każdy z gości otrzymał medal upamiętniający ten piękny jubileusz. Naszym czytelnikom przybliżamy sylwetkę tego niezwykłego kapłana i patrioty. O. prof. dr hab. Eustachy Rakoczy jest Kapelanem Żołnierzy Niepodległości, Związku Piłsudczyków RP i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Urodził się 24.02.1943 r. w Budzyniu. Po maturze w 1962 r. wstępuje do Zakonu Paulinów w Częstochowie. Po studiach filozoficzno – teologicznych w 1970 otrzymuje święcenia kapłańskie. Od 1994 r. doktor habilitowany nauk humanistycznych z historii. W 2002 r. doktor habilitowany nauk teologicznych. W latach 2000 – 2006  prorektor, a 2006 – 2007 rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie. Inicjator, uczestnik i dokumentalista wielu uroczystości i wydarzeń patriotycznych. Ojciec Izby Pamięci  gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza. Autor wielu książek i artykułów. Duszpasterz weteranów WP, żołnierzy Armii Krajowej oraz żołnierzy Batalionów Chłopskich. Przyjaciel prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego. Za ofiarną pracę odznaczony wielokrotnie. Służy Kościołowi i Ojczyźnie.

Foto Andrzej Woszczyna.                                                                             M.M.