W  dn. 19-09- 2019 roku odbyła się I cz.  uroczystości 80-tej rocznicy tragicznej śmierci Generała Brygady Stanisława DĄBKA. Bohaterskiego Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r. A także Narodowego Bohatera W P  na frontowych drogach /czterech wojen/ do naszej Wolności i Niepodległości,   na cm. Wojennym Obrońców Wybrzeża  Redłowo , w wojennej nekropoli w Gdyni.   Miejsce to jest, symbolem  losów  morskiej stolicy  Rzeczypospolitej. Uroczystość uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Gdyni, była prowadzona zgodnie z ceremoniałem i   tradycjami Wojska Polskiego, a chór      S P nr 10 im. Płk Stanisław Dąbka w Tczewie zaśpiewał pieśń Legionów ,,My Pierwsza Brygada . . .”  Modlitwę w intencji Ojczyzny, dowódcy, oraz poległych żołnierzy i marynarzy prowadził ksiądz Dziekan Marynarki Wojennej  kmdr Zbigniew Rećko. W  I cz. uroczystości uczestniczyli przedstawiciele i   delegacje: Senatu i Sejmu RP, Wojewody Pomorskiego Zarządu i Rady Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty, 3. Flotylli Okrętów Komendy Portu Wojennego, 43 Bazy Lotnictwa Marynarki. Wojennej, Muzeum Mar. Woj. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Miejskiej Komendy Policji, Jednostki Specj. Mar. woj. , , Związek Sybiraków, Państwowa Straż Pożarna, Związek Piłsudczyków, Związek Żołnierzy W P Babie Doły ,V LO im. Płk. Stanisława Dąbka w Gdyni, IX LO im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Gdyni, SP im. Płk. Stanisława Dąbka w Sychowie, Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny im . kpt. ż.w. K O  Borchardta w Strzebielino Osiedle ,SP 10 im. Płk. Stanisława Dąbka w  Tczewie, SP 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni,   oraz  mieszkańcy Gdyni  Dziękujemy za wsparcie i uczestnictwo w uroczystości.                                                                  Inicjatorem i organizatorem uroczystości był Okręg   Pomorski Związku Oficerów Rezerwy RP  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz Tow. Przyjaciół Sanoka i ziemi sanockiej,  gdzie urodził się, wychowywał i dorastał nasz Bohater.  Jest on patronem Komendy Portu Wojennego w Gdyni, oraz sześciu szkół: V LO w Gdyni, SP nr  10 w Tczewie, SP w Sychowie, SP nr 1 w Nisku, SP Lubaczowie,  oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Ponad to jest patronem ulic w 20-tu miastach Polskich: Gdyni, Gdańsku, Elblągu, Redzie, Rumii, Starogardzie Gd., Pruszczu Gd., Wejherowie, Władysławowie, Warszawie, Koszalinie, Krakowie, Kielcach, Częstochowie, Lubaczowie, Nisku, Bolesławcu, Tarnowie, Wrocławiu i Zabrzu. Gratulujemy i dziękujemy tym samorządom.

II cz. Uroczystości odbyła się w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni –Oksywie z udziałem i asystą Honorową Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Odsłonięcie tablicy pamięci Generała Brygady Stanisław Dąbka Bohaterskiego Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r. obyło się w mszy świętej w intencji dowódcy i poległych żołnierzy w 80 rocznicę zakończenia walk obronnych na Oksywiu, oraz kadetów pierwszego rocznika przed składaną przysięgą w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w uroczystości.

 

                                                                         Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kmdr por. mgr  Edward Budzyń