Delegacja 11 członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z prezesem okręgu płk rez. Józefem Boreckim, na zaproszenie Muzeum Kresów Wschodnich i  Stowarzyszenia Jedność w Prawdzie uczestniczyła w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Dworze Biniszewicze w Kuklówce. Patronat Narodowy nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda. Licznie zgromadzeni goście, przedstawiciele parlamentu RP, samorządowcy, harcerze, działacze społeczni uczestniczyli w uroczystej mszy świętej i złożyli wiązanki kwiatów pod Kolumną Kresową. Następnie zebrani na uroczystości  mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu światowej sławy artystki pani profesor Marii Pomianowskiej. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem wg przepisów kuchni kresowej. Dziękujemy naszemu kol. mjr Marianowi Wasilewskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia Jedność w Prawdzie, który był współorganizatorem tego wydarzenia. Kolega mjr Marian Wasilewski jest wiceprezesem Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

                                                                     B.J

Kategorie: Aktualności