W Senacie RP 25 września odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji IPN Gdańsk „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.” z udziałem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz prezesa IPN dr Jarosława Szarka.

Wystawa zawiera wprowadzenie historyczne oraz omawia wybrane aspekty polityki okupacyjnej: aresztowania, wysiedlenia, egzekucje (przede wszystkim w Piaśnicy i Szpęgawsku), obóz Stutthof, eksterminację elit, wywłaszczenia i roboty przymusowe, germanizację. Dużą część wystawy poświęcono ofiarom polityki okupanta.

Wystawa skierowana jest do uczniów, którzy licznie stawili się na otwarciu i są jej głównymi odbiorcami. Z myślą o nich przygotowane zostały pomoce edukacyjne i materiały promocyjne.

Zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy otrzymał Zarząd Krajowy ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek reprezentował członek Zarządu Krajowego płk rez. Józef Borecki, prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: Aktualności