W 30 edycji Zawodów Latawcowych zorganizowanych przez WDK na Lądowisku w Powodowie, udział wzięła 9 osobowa grupa członków Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech zrzeszonych w Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zaprezentowali oni historyczne odznaczenia, dokumenty, wyposażenie i broń spadochroniarzy 1 SBS gen. Stanisława Sosabowskiego. Eksponaty udostępniło Lubuskie Muzeum Wojskowe.  Krótką prelekcję w 75 rocznicę operacji „Market Garden” i udziału w niej polskiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej przedstawił pan Lech Prieff – prezes PZS w Niemczech.

Prezentowano spadochrony i umundurowanie skoczków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki samochodem terenowym GAZ 69AM w barwach 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno Desantowej.

Specjalną nagrodę za latawiec o tematyce nawiązującej do 75 rocznicy operacji „Market Garden” ufundował pan por. Lech Prieff – prezes Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech.