W dniu 10.07.2019 r., zgodnie z Decyzją Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 29 czerwca 2019 r.
w Poznaniu, powołano KOŁO NR 10 w ramach Związku Oficerów Rezerwy
im. Marszałka J. Piłsudskiego Okręgu Wielkopolska.

Rejon działania Koła nr 10 obejmuje Województwa: Wielkopolskie, Kujawsko – Pomorskie oraz Lubuskie.

Zakres działania Koła nr 10:

  1. działalność szkoleniowo – metodyczna,
  2. działalność naukowo – oświatowa,
  3. działalność oświatowa o charakterze edukacyjnym,
  4. działalność turystyczna,
  5. działalność związana w eksploracją obiektów historycznych (fortecznych),
  6. działalność sportowo – rekreacyjna (Nordic Walking).

Prezesem Koła nr 10 został kpt. dypl. rez. Robert Sawicki.

« z 6 »
Kategorie: Aktualności