W dniu 8 maja 2019 roku na Brytyjskim Cmentarzu Wojskowym w Belinie odbyły się uroczystości 74 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie. W uroczystościach na zaproszenie ambasadora RP w Berlinie prof. dr hab. Andrzeja Przyłębskiego udział wzięła 6 osobowa delegacja ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  pod przewodnictwem wiceprezesa –  Macieja Myczki, który był także dowódcą Pocztu Sztandarowego naszego Związku.

       „Their name liveth for evermore” (Imię ich żyje w pokoleniach) Inskrypcja tej treści widnieje na kamieniu pamiątkowym Brytyjskiego Cmentarza Wojskowego w Berlinie. Pochowano tu blisko 3 600 żołnierzy Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, którzy podczas II wojny światowej polegli lub zmarli w niewoli na terenie całych środkowych i wschodnich Niemiec. Są to przede wszystkim lotnicy Royal Air Force lecz także więźniowie obozów jenieckich. Wśród nich pochowani są także polscy żołnierze lotnicy: ppor. Franciszek Matuszewski, kpr. Mikołaj Piotrowski, kpr. Antoni Smoczkiewicz, kpr. Czesław Rajpold, kpr. Józef Skonieczny.

To właśnie na ich grobach delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze z polską biało-czerwoną szachownicą. Uroczystości rozpoczęło wystąpienie ambasadora RP w Berlinie prof. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego. Następnie liczne delegacje przedstawicielstw dyplomatycznych złożyły wieńce. Gościem honorowym uroczystości był płk Włodzimierz Cieszkowski. Uczestnik wojny obronnej 1939 roku. Uczestnik walk we Francji, wywiadowca francuskiego Ruchu Oporu, żołnierz gen. Stanisława Maczka, prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.  Po uroczystościach na cmentarzu jak zawsze gościnnie zostaliśmy przyjęci w ambasadzie RP.

Pobyt w Berlinie zakończyliśmy zwiedzaniem „Muzeum II Wojny Światowej”.

Zdjęcia: Dariusz Pawłoś.

« z 13 »

 

Kategorie: Aktualności