12.12.2018 r. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego połączone z “Tradycyjnym Opłatkiem”. Było podsumowanie mijającego roku, wytyczne na rok następny, odznaczenia, wyróżnienia i upominki.  W dalszej części zebrania Prezes Okręgu kol. Ryszard Woliński zrezygnował z zajmowanej funkcji. Nowym Prezesem, a raczej funkcje tą zebrani powierzyli Kol. Edwardowi Budzyniowi, natomiast ustępującemu Prezesowi nadano Godność Honorowego Prezesa Okręgu.

W drugiej części zebrania odbyło się łamanie opłatkiem i składanie sobie życzeń oraz delektowanie podniebienia i jak zwykle panowała miła i rodzinna a nawet wspaniała atmosfera

Opracowanie                                                                  Zdjęcia

Ryszard Woliński                                                         Konstanty Wasilewski

Mariusz  Szkudlarz

« z 24 »
Kategorie: Aktualności