W dniu 2 października 2016 r. na zaproszenie Pani Joanny Aleksandry Biniszewskiej Prezes Fundacji Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego okręgu mazowieckiego uczestniczyła w dalszej części uroczystości związanych z 77. rocznicą napaści sowietów na Polskę. W pierwszej części spotkania złożono wiązanki kwiatów pod kapliczką wykonaną przez więźnia Łagrów i sprowadzoną z Syberii do Kuklówki. Przy kapliczce licznie zebrana grupa osób odmówiła wspólną modlitwę za poległych. Następnie w pięknej scenerii otoczenia dworu, grupy rekonstrukcji historycznej z Grodziska Maz., Mszczonowa i Modlina przedstawiły widowisko plenerowe „Sowieckiej napaści na Polskę”, które zostało nagrodzone gromkimi brawami przez licznie zebranych. Przybyli na uroczystość goście wysłuchali koncertu w wykonaniu młodych muzyków oraz kilku utworów które zaprezentował przybyły z Grodna chór „Grodzieńskie Słowiki’. Gospodarze dworu ufundowali tablicę pamiątkową poświęconą poległym Orlętom Lwowskim w latach 1918 – 1920. W odsłonięciu tablicy brał udział członek ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kpt. w st. spocz. Józef Lemański. Delegację okręgu mazowieckiego stanowili: płk rez. Józef Borecki, płk Robert Stachurski, płk Zbigniew Ruszniak, mjr Jarosław Rozmanowski. Na zakończenie w dworskiej jadani gospodarze podjęli nas przepysznym posiłkiem przygotowanym wg przepisu polskiej kuchni kresowej. Wizyta była okazją do zapoznania się z wieloma ciekawymi ludźmi przybyłymi na uroczystość jak również poznania historii naszego Związku i nad czym skupia się w swej codziennej działalności Związek.

J.B

« z 7 »
Kategorie: Aktualności