W dniu 21 lipca 2016 roku przedstawiciele Związku w osobach: Macieja Nowaka i Macieja Myczki uczestniczyli w uroczystym otwarciu wystawy w 75 rocznicę podpisania „układu Sikorski – Majski” pt.

„ Armia Andersa – Szlak Nadziei”,

która odbyła się w „Sali Mickiewicza” Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wystawę otworzyła i powitała gości pani Minister Anna Maria Anders. Słowo na otwarcie wystawy od Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło przedstawiła szefowa kancelarii PRM Beata Kempa. Jak zwykle w takich okazjach najważniejsi byli kombatanci. Między innymi: pułkownik Włodzimierz Cieszkowski uczestnik kampanii obronnej w 1939 roku. Uczestnik walk we Francji, wywiadowca francuskiego Ruchu Oporu, żołnierz gen. Maczka, prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i komandor Henryk Leopold Kalinowski kawaler Krzyża Wojennego Virtuti Militari – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP. Obecni byli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, sejmu i senatu oraz licznie reprezentowani przedstawiciele Wojska Polskiego. Po otwarciu i zwiedzeniu wystawy był czas na serdeczne rozmowy i kontakty.

« z 12 »
Kategorie: Aktualności