W dniu 17 czerwca „Młodzi Marszałka” zrzeszeni w wolsztyńskim Kole ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeprowadzili trzy prelekcje dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2. Tematem lekcji byli żołnierze drugiej konspiracji. Przedstawili rys historyczny działalności Żołnierzy Wyklętych oraz kilka ich sylwetek. Między innymi rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold” i „Druch” oraz Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, która przerodziła się w dyskusję na temat patriotyzmu, zaangażowania i aktywizacji młodzieży w życiu społecznym. Lekcje przygotowali i prowadzili: Paulina Stachuła, Wojciech Stala oraz Dominik Sroka. Dziękując gościnnej Szkole za zaproszenie obiecali, że znów zjawią się z kolejną ciekawą lekcją historii. Lekcje odbyły się w ramach realizacji zadań statutowych ZOR RP w zakresie działalności popularyzatorskiej i oświatowej w dziedzinie wiedzy wojskowej, podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

« z 4 »