W dniu imienin Marszałka, święto Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego, w Bydgoszczy odsłonięto zrekonstruowaną tablicę upamiętniającą wizytę Marszałka w 1921 roku.

Staraniem członków naszego Związku wraz z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, 19 marca 2016 roku na dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna, dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej wizytę Marszałka w Bydgoszczy w czerwcu 1921 roku. Pierwsza tablica odsłonięta była 19 marca 1931 roku, którą okupant niemiecki zniszczył 5 września 1939 roku.

Uroczystość odsłonięcia zrekonstruowanej tablicy odbywała się w doniosłej atmosferze w holu dworca, przy licznym udziale członków Związku, mieszkańców miasta, władz administracyjno-samorządowych regionu, uczniów klasy wojskowej VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Były sztandary /TMMB, ZORRP im. Marszałka J. Piłsudskiego, Zespołu Szkół nr 10 im. Marszałka J. Piłsudskiego/ , chóry i orkiestra.

Po sygnale „słuchajcie wszyscy” uczestnicy wraz z chórami odśpiewali Hymn państwowy. Uroczystość prowadzili: prezes TMMB Jerzy Derenda i wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP płk E. Michał Andrzejewski. Odsłonięcia tablicy dokonała Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński. W imieniu Prezesa ZG ZORRP płk Stanisława Tomaszkiewicza występował wiceprezes ZG ppłk Roman Misiak. Wśród gości byli sponsorzy oraz poseł Zbigniew Pawłowicz, gen. bryg. Marian Dering , prezes PPM PROMONT ppłk dr inż. Leszek Bujak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Marcin Swaczyna.

Po odsłonięciu tablicy i jej poświęceniu, wystąpieniach gości i złożeniu kwiatów wysłuchano Marszy I Brygady oraz wiązanek pieśni patriotycznych. Przebieg uroczystości ilustrują fotografie członka ZORRP por. Tadeusza Furgała.

« z 8 »
Kategorie: Aktualności