W dniu 16 listopada członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeprowadzili w przedszkolu nr 3 lekcje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz lekcje historii. Dzieci oraz ich opiekunowie – wychowawcy wykazali się dużą wiedzą na ten temat. Dzieci poznawały zawartość apteczek. Wykazały się znajomością numerów alarmowych i poznawały procedury postępowania i ewakuacji w wypadkach, pożarach i innych miejscowych zagrożeniach. Prowadziły też masaż serca i zakładały opatrunki. Kolejnym punktem była lekcja historii. Dzieci poznawały flagi Wolsztyna, Wielkopolski i proporzec powstańczy z Powstania Wielkopolskiego. Prowadzący zajęcia ubrani byli w stroje siostry PCK z okresu 1918/1919 i w mundur Powstańca Wielkopolskiego. Trzeba przyznać, że wiele dzieci umiało rozpoznać prezentowane flagi. Znały także hymn państwowy, którym zakończyliśmy wspólne sympatyczne spotkanie. Od dzieci otrzymaliśmy piękne podziękowania, które bardzo nas ucieszyły. Lejący deszcz popsuł nam plany jazdy wojskowym samochodem, ale na wiosnę wrócimy i każde dziecko będzie mogło skorzystać z obiecanej przejażdżki. W lekcjach udział wzięło 160 dzieci. Dyrekcji i nauczycielom dziękujemy za zaproszenie. Lekcje odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzięki wsparciu Burmistrza Wolsztyna.

« z 5 »