„Obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie pamięci o bohaterach. Tym pomnikiem pokazujemy, że pamięć o nich jest ciągle żywa. Po raz kolejny z Głogowa płynie sygnał dla całej Polski, w jaki sposób mówić o bohaterach, jak pięknie oddawać im honory” – powiedział prof. Krzysztof Szwagrzyk. O potrzebie godnej pamięci wobec bohaterów mówił Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka. Odsłonięcia pomnika dokonali: płk Tadeusz Bieńkowski ps. „Rączy”, Henryk Atemborski ps. „Pancerny”, Franciszek Kamiński, przedstawiciel głogowskiej „Solidarności”, oraz Zdzisław Ściernicki ps. „Lis”, działacz głogowskiego podziemia antykomunistycznego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz z Rafaelem Rokaszewiczem – Prezydentem Głogowa na czele. Byli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, głogowscy kapłani, uczniowie, kombatanci, mieszkańcy miasta i miłośnicy historii, m.in. delegacja i Poczet Sztandarowy Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym ze sztandarem Powstańców Wielkopolskich z Wolsztyna, Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław” z Warszawy, Związek Strzelecki „Strzelec” ze Wschowy, Leszczyńscy Patrioci oraz Stowarzyszenie „Odra – Niemen” z Wrocławia. Po odsłonięciu pomnika uroczystości przeniosły się do Muzeum Głogowa. Tam zorganizowano panel dyskusyjny o tematyce historycznej. Uroczystość w sposób perfekcyjny zorganizowało Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów na czele z Prezesem Stowarzyszenia Marcinem Marciszakiem

« z 12 »
Kategorie: Aktualności