W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 21 listopada 2015 r., odbył się Finał VII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.

Konkurs odbywał się pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Nagrody, dyplomy i gratulacje dla szkół, laureatów i ich opiekunów ufundowali i przekazali:

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Departament Kadr MON, Departament Komunikacji Społecznej MON, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szef Sztabu Generalnego, Dowódca Generalny Sił Zbrojnych, Dowódca Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Fundatorów nagród reprezentowali:

Dyrektor Departamentu Prawa I Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN, Pan Marek Surmański;

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pani dr Dorota Gołaszewska – Hilczuk;

Szefa Sztabu Generalnego WP, Pan gen. bryg. dr Krzysztof Motacki;

Szefa Departamentu Kadr MON, Pan płk dr Wacław Dołęga;

Departament Komunikacji Społecznej MON, Pan ppłk mgr Ryszard Najczuk;

Dowództwo Generalne WP, Pan ppłk dr Sławomir Borychowski.

Obecna była również Pani Poseł Barbara Dziuk.

Odnotowano okolicznościowe wystąpienia Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Wawer i wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Historycznej Związku, Pana płk. dr. hab. Marka Molińskiego.

Serdeczne gratulacje i życzenia uczestnikom Finału Konkursu przekazali:

Pan Marek Surmański, Pan płk Wacław Dołęga, Pan gen. bryg. Krzysztof Motecki, Pani Poseł Barbara Dziuk, Pan prof. Zbigniew Wawer.

Uczniowie najwyżej ocenioną pracę konkursową przekazali do Muzeum Wojska Polskiego.

Po zakończonej ceremonii Finału Konkursu w Muzeum, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda zaprosił wszystkich do Pałacu Prezydenckiego, gdzie Pan Maciej Czulicki (BBN) przeprowadził znakomitą lekcję wychowania patriotycznego i szacunku dla tradycji historycznej, osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego – twórcy niepodległej Polski.

« z 10 »