Jak co roku w miesiącu listopadzie, obchodzone są w naszym kraju Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Dużo naszych członków – oficerów to krwiodawcy i działacze tej wzniosłej i humanitarnej idei, ocalający zdrowie i ratujący życie ludzkie.

W całym kraju i również na Pomorzu z tej okazji organizowane są liczne uroczystości i spotkania podsumowujące tą szlachetną działalność, w czasie których najaktywniejsi są honorowani. Do nich należą również nasi członkowie – wybitni działacze Polskiego Czerwonego Krzyża, a są to między innymi: Andrzej Blok, Tomasz Błaszczuk, Marek Olczykowski, Leszek Stachowiak, Marcin Sikora, Marek Słowiński, Karol Ponshke czy Ryszard Woliński.

Należy z satysfakcją nadmienić że, pomorski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, kilka lat temu został powołany i zorganizowany właśnie przez trójmiejskich honorowych krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Współpraca ta trwa nadal i coraz bardziej się rozwija.

Prezes Okręgu
Ryszard Woliński

« z 8 »
Kategorie: Aktualności