W dniu 17 września 2015 roku na zaproszenie Ojca ZP generała profesora Eustachego Rakoczego pięcioro członków naszego Związku ze Sztandarem Zarządu Głównego wzięło udział we wspólnej modlitwie przed cudownym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej – Królowej Korony Polski, naszej Hetmanki. Modliliśmy się za żołnierzy polskich poległych w II Wojnie Światowej, a także w intencji wszystkich członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W intencji rodzin modlili się Maria Myczka i ppor. Maciej Myczka. Apelowi przewodził OP gen. Eustachy Rakoczy i Ks. gen. Stanisław Rozpondek wraz z Jasnogórskim Korpusem Oficerskim. Nasz Związek reprezentowali: Maria Magdalena Kwaśniak, Maria Magdalena Myczka, ppor. rez Zbigniew Heliński, ppor. rez. Krzysztof Dobrowolski. Delegacji przewodził ppor. rez. Maciej Myczka-wiceprezes Zarządu Głównego. Na przedapelowym spotkaniu nasi członkowie rozdali biuletyny IPN pt. „Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje” oraz repliki guzika znalezionego w Katyniu, który jest znakiem pamięci o Tych, którzy zginęli.

« z 15 »
Kategorie: Aktualności