Na zaproszenie dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych /DORSZ/ pana gen. broni Marka Tomaszyckiego, delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w dorocznym święcie DORSZ. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych i podniesieniu flagi państwowej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

Po okolicznych przemówieniach dowódcy i zaproszonych gości nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń dla żołnierzy i pracowników wojska. Oficjalną część uroczystości zakończyło odegranie „Pieśni reprezentacyjnej WP” oraz przemarsz pododdziałów. W trakcie defilady na niebie pojawiły się samoloty Zespołu Akrobatycznego Orlik.

Skład Delegacji Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowili: płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz, prezes ZG oraz płk rez. Józef Borecki, płk Robert Stachurski, płk rez. Stanisław Sprawka, mjr Sławomir Bugalski.

Obchody święta DORSZ były okazją do wręczenia dowódcy DORSZ gen. broni Markowi Tomaszyckiemu legitymacji „Honorowego Członka Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” wraz z odznakami Związku. Było nam bardzo miło, gdy pan generał nie ukrywał swego wzruszenia i zaskoczenia takim wyróżnieniem ze strony ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan gen. broni Marek Tomaszycki złożył serdeczne podziękowanie za wyróżnienie i korzystając z okazji przekazał wszystkim członkom Związku najserdeczniejsze żołnierskie pozdrowienia, życząc sukcesów w pracy na rzecz promowania patriotycznych postaw obywatelskich.

J.B

« z 3 »
Kategorie: Aktualności