Członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 8 maja uczestniczyli w ostatniej drodze kolegi ppłk Jerzego Wądołkowskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. WNMP w Chotomowie, którą celebrował członek naszego Związku ks. ppłk Andrzej Jakubiak. Przy trumnie zmarłego wartę honorową pełnili członkowie ZOR RP i żołnierze z 32.dr OP.

Po mszy kondukt żałobny wraz z kompanią honorową wystawioną przez 32. dr OP udał się na miejscowy cmentarz, gdzie w rodzinnym grobie na zawsze spoczął kol. ppłk Jerzy Wądołkowski.

Kol. ppłk Jerzy Wądołkowski bardzo aktywnie udzielał się w działalności Związku, był członkiem Zarządu Okręgu, pełniąc funkcję skarbnika. Służbę wojskową pełnił w wojskach lotniczych. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za osiągniecia oraz oddanie służbie
i pracy społecznej.

Cześć Jego pamięci!

« z 9 »