Poznań, dnia 26 maja 2015 r.

K O M U N I K A T

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109, 27 czerwca 2015 r. o godz. 10ºº odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Temat obrad:

„Współpraca Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z jednostkami i uczelniami wojskowymi w kształtowaniu patriotyczno-obronnych postaw młodego pokolenia.”

Prezydium Zarządu Głównego