Warszawa 21.05.2015

Konferencja ma na celu analizę problemów dotyczących szeroko pojętej edukacji patriotyczno – obronnej społeczeństwa (młodzieży) w aspekcie współczesnych zagrożeń, wychodzi naprzeciw potrzebie dyskusji nad bezpieczeństwem człowieka, społeczeństwa, państwa. W agendzie konferencji znajdzie się problematyka wpływu polskich doświadczeń historycznych w kształtowaniu świadomości społeczno – obronnej.

Główne cele konferencji:

  • określenie współczesnych wyzwań, czyli niezbywalnych potrzeb wynikających z zagrożeń i szans dla przygotowania obronnego młodzieży jako podstawy tworzenia Bezpieczeństwa Narodowego Polski i Europy w XXI wieku;
  • analiza funkcjonujących rozwiązań w państwie w zakresie edukacji obronnej młodzieży;
  • edukacja obronna dawniej i dziś jako fundament skutecznej ochrony i obrony;
  • tradycje polskiego wychowania obronnego.

Kategorie: Aktualności