W dniu 12 kwietnia 2015 r. w Chotomowie na terenie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego miała miejsce wyjątkowa uroczystość poświęcona jubileuszowi setnych urodzin mjr w st. spocz. Stanisława Sierawskiego, Członka Honorowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pan mjr St. Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915 roku w Olszewnicy St. W wieku 22 lat został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 32. Pułku Piechoty w Modlinie Twierdzy. Podczas pełnienia służby wojskowej, wybuchła II Wojna Światowa. Będąc w stopniu kaprala, dowodził sekcją granatników i wraz z pułkiem brał udział w obronie Twierdzy Modlin.

Za okazane męstwo i ofiarność w czasie walk został awansowany do stopnia plutonowego i odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji przebywał w obozie jenieckim w Mławie, z którego po trzech tygodniach został zwolniony. Powrócił do rodzinnej wioski i do końca wojny walczył
w konspiracji.

Obchody setnych urodzin Jubilata, wraz z władzami gminy Jabłonna przygotował Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym w intencji Jubilata. Na zakończenie mszy, odczytano decyzje Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o nadaniu Jubilatowi „Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski”. Order w imieniu Prezydenta RP przypięła do piersi Jubilata Pani Bożena Żelazowska z-ca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Obrony Narodowej Pan wicepremier Tomasz Siemoniak skierował do Jubilata list gratulacyjny wraz z szablą oficerską. List gratulacyjny odczytał i szablę wręczył Jubilatowi z-ca dyr. Departamentu Kadr MON Pan Michał Korczak.

Druga część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w Chotomowie. W przygotowanej do uroczystości sali uczestnicy mieli okazję złożyć życzenia i gratulacje Jubilatowi. W urodzinowej uroczystości Dostojnego Jubilata udział wzięła rodzina, koledzy ZOR RP i przyjaciele kombatanci, przedstawiciele wojska, władz samorządowych powiatu i gminy oraz posłanka na Sejm Jadwiga Zakrzewska, senator Anna Aksamit, zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, z-ca dyr. Departamentu Kadr MON dr Michał Korczak, prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki.

Pani minister Bożena Żelazowska wręczyła Jubilatowi drugie odznaczenie – był to Medal „Pro-Patria” nadawany za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie zebrani wznieśli toast lampką szampana za zdrowie Jubilata i przy pomocy chóru MODERATO odśpiewali „200 – lat”. Jubilat zaprosił zebranych do poczęstunku tortem i wspólnego posiłku przygotowanego na tą okoliczność. Spotkanie urodzinowe Jubilata przebiegało w miłej, radosnej i życzliwej atmosferze.

J.B