10 lutego 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Urzędem Gminy Zakroczym.

W obecności członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i pracowników urzędu, porozumienie podpisali prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk w st. spocz. Józef Borecki i burmistrz Gminy Zakroczym pan Artur Ciecierski.

Prezes Okręgu płk w st. spocz. Józef Borecki wskazał na długoletnie kontakty członków Związku i kombatantów związane z uroczystościami o charakterze patriotyczno-religijnymi, organizowanymi na terenie gminy Zakroczym. Przedstawił nowemu Burmistrzowi Gminy Zakroczym historię powstania Związku oraz czym aktualnie kieruje się Związek w swojej działalności.

Spotkanie było również okazją do poinformowania władz gminy, że w styczniu br. na terenie Nowego Dworu Maz. powstało nowe Koło Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego prezesem został ppłk rez. Zbigniew Kotarski. Koło nowodworskie będzie na bieżąco utrzymywać ścisłą współpracę ze środowiskiem Zakroczymia.

Kategorie: Aktualności