Poznań, dnia 22 lutego 2015 r.

Szanowni Państwo

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego organizuje w 2015 r. Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.
Do udziału w konkursie zachęcamy i zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego kraju.
Patronat Honorowy nad konkursem objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Stanisław Koziej.
Regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej – zakładka konkursy.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego